15 års jubileum

Finlandssvenska teckenspråkiga fyller 15 år

Föreningen har varit verksam inom olika områden samt har haft ett antal projekt sedan år 2002 då föreningen grundades den 6 april 2002 i Tammerfors. Under 15 år har föreningen vuxit till en av de starka dövföreningarna i Finland samt lyckas med ett antal milstolpar, bland annat att ha fått Finlands Dövas Förbunds 100 års medalj 2006 för utomordentligt arbete med intressebevakning.

Föreningens verksamhet har inneburit intressebevakning och även träffar för alla teckenspråkiga finlandssvenskar, från barn till åldringar. Det har lockat många folk att vara med på vår verksamhet.

Föreningens informationskanaler har vuxit genom åren, sedan 2002 har Finlandssvenska Dövas Blad förändrat och blivit bättre genom åren, förut hade vi bara kopierade pappersversion och nu är den i tryckt version. Föreningen har även vuxit inom sociala medier på olika kanaler som Facebook, Twitter och Instagram. Den viktigaste kanal som vi har är vår webb-tv Teckeneko.

Nu vill vi fira 15 års jubileum för vår förening och arrangerar detta i Tammerfors lördagen den 18 november på restaurang Laterna i Tammerfors. Vi bjuder in er alla att delta med på firande.

I Tammerfors under firandet tar vi en tillbakablick av föreningens 15 års historia, samtidigt härlig gemensamt samvaro. Missa inte att delta på 15 års jubileum, kom med och förgyll med er närvaro!

Hjärtligt välkommen!

 

Anmälning
Program
Transport