Informationspaket om teckenspråk

 

Vad är finlandssvenskt teckenspråk? Varför har vi två inhemska teckenspråk i Finland? Är det viktigt med revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk?

Videon berättar om allt ni undrar. Alla videor har textning och ljud.

Introduktion

Esittely

Finlandssvenskt teckenspråk

Suomenruotsalainen viittomakieli

Varför två teckenspråk

Miksi kaksi viittomakieltä?

Revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk

Suomenruotsalaisen viittomakielen elvytys

Språk ar inte endast kommunikation

Kieli ei ole vain kommunikointia