Organisation – Föreningens styrelse

Styrelsens sammansättning år 2019-2020:

(bild och mer text senare)

Ordförande – Lena Wenman
Bor i Helsingfors

Vice ordförande – Elin Westerlund
Bor i Helsingfors

Kassör – Julia Småroos
Bor i Åbo

Ledamot – Rolf Westerlund
Bor i Ekenäs

Ledamot – Emmy Nyström
Bor i Helsingfors

Styrelsen kan nås via epost adress: förnamn.efternamn@dova.fi